Další informace

Celní služby od JK SPED

Celní správa České republiky

Ministerstvo financí ČR - Daně a cla

Český statistický úřad - Intrastat

Wikipedie - Intrastat

Wikipedie - Celní správa České republiky